Politica de confidențialitate

Scopurile și Temeiul Juridic al Prelucrării Datelor Personale:

Datele personale

colectate vor fi prelucrate în scopul desfășurării proiectului “Îndrăznește să Experimentezi” și pentru a oferi informații relevante și actualizări participanților. Prelucrarea datelor se va realiza pe baza consimțământului exprimat de persoanele vizate în momentul înregistrării lor în proiect.

 

Interesele Legitime Urmărite:

În situații specifice, putem urmări interesele noastre legitime sau ale unor terțe părți, cum ar fi îmbunătățirea serviciilor oferite și personalizarea conținutului website-ului pentru a oferi o experiență mai relevantă și mai plăcută utilizatorilor noștri. În astfel de cazuri, vom asigura că drepturile și interesele persoanelor vizate nu sunt afectate în mod semnificativ.

 

Categoriile de Date cu Caracter Personal:

Exemple de categorii de date cu caracter personal colectate în cadrul proiectului includ, dar nu se limitează la:

 Nume și prenume

 Adresă de e-mail

Număr de telefon

 Data de naștere (opțional)

Interese și preferințe personale (opțional) .

 

Destinatarii (sau Categoriile de Destinatari) ai Datelor:

Datele personale colectate în cadrul proiectului nu vor fi transferate către țări terțe.

 

Perioada de Stocare:

Datele personale colectate vor fi păstrate doar pe perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate sau conform prevederilor legale aplicabile.

 

Drepturile Persoanei Vizate:

Persoanele vizate au următoarele drepturi cu privire la datele lor personale:

 Dreptul de acces: de a obține confirmarea că datele lor personale sunt prelucrate și, dacă este cazul, acces la aceste date.